Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ hóa đơn

Phần mềm xây dựng theo đúng Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 32/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC,...

Gửi nhận hóa đơn tức thời

Người mua tức thời nhận được hóa đơn điện tử qua Email, tra cứu hóa đơn mọi lúc, mọi nơi qua Internet.

Sử dụng thuận tiện đơn giản

Phần mềm thiết kế giao diện đơn giản, linh hoạt giúp sử dụng dễ dàng

Sẵn sàng kết nối

Sẵn sàng kết nối với mọi phần mềm: Kế toán, Bán hàng và các phần mềm quản trị khác để phát hành hóa đơn điện tử.